home english version

Abraham, Ibrahim, Avraham, stamvader van drie volkeren

Klik hier voor de pdf versie van deze pagina (76kb) of download later op 'Aan de Slag'

In opdracht van een aantal culturele organisatie uit de Utrechtse wijk Lombok maakte Raymond den Boestert een gezamenlijke Joods-Christelijke-Islamitische versie van het verhaal van Abraham.
Een verhaal over verschillen, maar vooral over overeenkomsten en ontmoeting.

Hagar keerde terug naar haar kind, dat lag te huilen onder de doornstruik. Terwijl ze Abraham in de verte zag verdwijnen, gaf ze Ismael de borst en dronk zelf van het water uit de zak. Maar dat raakte al gauw op en er was nergens water te vinden. Zand en stenen onder de hete zon, dat was alles wat Hagar om zich heen zag in de droge woestijn. Ze kreeg verschrikkelijke dorst en kon haar kind niet meer te drinken geven. Ze legde Ismael in de schaduw van de doornstruik en keek naar hem zoals hij daar klagend lag te huilen. Ze wist dat hij spoedig zou sterven als zij geen water kon vinden. Uiteindelijk kon ze het gehuil van haar kind niet meer aanhoren. Daarom liep ze naar de dichtstbijzijnde heuvel en beklom die. Ze keek uit over de vallei in de hoop dat er reizigers aan zouden komen, die haar konden helpen. Maar ze zag geen enkel levend wezen.

Praktische informatie:
De vertelling is uitstekend geschikt voor kerken, scholen en bijbelstudiegroepen.
Duur activiteit: 20 minuten. (exclusief nagesprek/dialoog.)
Leeftijd: vanaf 12 jaar.
Prijs: op aanvraag (bij meerdere voorstellingen op een dag wordt reductie gegeven)
Het is mogelijk in aansluiting op de voorstelling onder leiding van Raymond samen een dialoog aan te gaan over de inhoud van het verhaal.

Tip: Raymond heeft ook een workshop ontwikkeld over het vertellen van Bijbelverhalen.
In deze workshop onderzoeken de deelnemers een uitgekozen verhaal door vanuit een personage naar de inhoud van het verhaal te kijken. Zodoende ontstaat een nieuwe vertelling. De verhalen kunnen vervolgens door de deelnemers verteld worden in een dienst, op school of tijdens een bijeenkomst.


Raymond den Boestert, J.P.Coenstraat 65 bis, 3531 EN UTRECHT
T 030 2935842 - contact / email

webdesign A.Dalkman